Zlepšujeme život lidí v ČR díky SMART komunikaci.

Menu

Jaké je naše poslaní a čeho chceme dosáhnout?

#1 Aby vám už nikdy neunikly důležité informace z vašeho okolí, ať jste právě kdekoliv

Důležité a aktuální informace jako výpadky energií, čištění ulic, nebo krizové situace by vás měly zastihnout, ať jste právě kdekoliv. Ať jste v práci, na nákupu, nebo dovolené, tak se tyto informace mohou dostat jednoduše přímo do vašeho mobilního telefonu. Mobil má většina lidí téměř vždy po ruce.

Vizualizace deklarace

#2 Abyste si sami mohli zvolit informace, o které máte zájem

Dost bylo SPAMování! Jste pejskař, maminka s dětmi, senior, nebo máte zájem o kulturní události? Každý má jiné zájmy a potřeby a vzhledem k tomu by lidé měli mít možnost zvolit si informace, které chtějí dostávat přímo v místě bydliště nebo kde tráví svůj čas.

Vizualizace deklarace

#3 Abyste se mohli jednoduše vyjádřit k dění v místě vašeho bydliště

Každý občan by měl mít právo dát vědět svým zvoleným zastupitelům, co je pro něj důležité. Váš hlas má váhu a může ovlivnit dění ve vašem okolí. Názor můžete vyjádřit v participativním rozpočtu nebo hlasováním v minireferendech a anketách.

Vizualizace deklarace

#4 Abyste se mohli aktivně podílet na čistějším a bezpečnějším okolí

Ukažme, že nám záleží na prostředí, ve kterém žijeme. Pomocí podnětů můžete jednoduše monitorovat černé skládky, nefunkční osvětlení nebo poničený majetek stejně jako více než 100 000 dobrovolníků zapojených v projektu Ukliďme Česko. Váš podnět dostaneme k těm správným lidem a to v rámci celé ČR.

Vizualizace deklarace

#5 Aby se dobré skutky staly součástí každodenního života

Věříme, že si lidé chtějí pomáhat, ale mnohdy k tomu jen nemají ty správné nástroje. Díky podnětům nyní můžete upozornit na zatoulaná zvířata, pomoci při pátrání po ztracených lidech či pomoci ostatním nalézt jejich ztracené věci. Můžete dokonce pochválit obec nebo město, že se zodpovědně stará o vaše okolí.

Vizualizace deklarace

#6 Abyste mohli být v kontaktu s lidmi, kteří mají stejné zájmy

Chytrá komunikace usnadňuje tvořit komunity aktivních lidí s podobnými zájmy a prohlubovat jejich vztahy. Můžete se tak seznámit například s dalšími pejskaři, seniory, maminkami nebo mladými lidmi z vašeho okolí. Z města nebo obce, kde žijete se tak stane atraktivnější místo pro život.

Vizualizace deklarace

#7 Abychom ušetřili náklady za zastaralé a neefektivní komunikační metody

SMART komunikace v městech a obcích je prokazatelně levnější a efektivnější než standardní nebo zastaralé metody komunikace i díky jejímu možnému sdílení. Sdílené technologie a produkty mohou být ze své podstaty mnohem levnější. Ušetřené peníze v rozpočtu za komunikaci pak mohou města a obce použít na zlepšení života jejich občanů například vytvořením nových dětských hřišť, laviček pro seniory či vybavením pečovatelských domů.

Vizualizace deklarace

Předsudky, se kterými chceme bojovat Přečtěte si více

Společně ZlepšemeČesko!

Předsudky, se kterými chceme bojovat

#1 Lidé nemají zájem o chytrou komunikaci

Naopak, občané oceňují relevantní informace, které jim usnadňují každodenní život. To potvrzuje i průzkum mezi občany, kdy by chytrou komunikaci ocenilo 79 % dotázaných. I pro seniory je SMART komunikace vhodnější. Běžné hlášení z amplionu je pro ně špatně srozumitelné, kdežto například SMS zprávu si přečte většina. Nemusí si také nic zapisovat a informace mají přehledně a srozumitelně u sebe.

Zobrazit výsledky ankety Vizualizace předsudku

#2 Informace stačí vystavit na vývěsku, na web nebo vyhlásit amplionem

Doba se mění. Až ⅔ občanů přes den není v místě svého bydliště a na web chodí pouze 12% z nich vícekrát než jednou ročně. Je načase nahradit tradiční komunikační nástroje těmi chytrými, které občané už běžně využívají a mají je vždy při sobě.

Zobrazit výsledky ankety Vizualizace předsudku

#3 Lidé trvají na tištěném zpravodaji

Bezesporu je tištěný zpravodaj v městech a obcích nejvyužívanějším tradičním komunikačním nástrojem. I tak jen 59 % z dotázaných potvrzuje, že ho dostává a čte. Zbytek občanů zpravodaj nečte nebo zcela odmítá jakákoliv tištěná média kvůli jejich dopadu na životní prostředí a vysoké náklady spojené s tiskem a distribucí. Bez ohledu na to, jestli občané tištěný zpravodaj čtou nebo ne, 82 % z nich by uvítalo jeho elektronickou verzi například rozeslanou e-mailem.

Zobrazit výsledky ankety Vizualizace předsudku

#4 Lidé nechtějí městům a obcím poskytnout své kontakty

Je pravdou, že si lidé své osobní údaje střeží, ale přesto existují situace, kdy je rádi poskytnou. To potvrzuje i průzkum, kde 88% dotázaných by nemělo problém poskytnout své kontakty městu/obci v případě, že by si mohli vybrat, jaké informace jim budou docházet.

Zobrazit výsledky ankety Vizualizace předsudku

#5 Lidé nemají zájem zapojit se do dění v obci

Do dění ve své obci nebo městě by se rádo zapojilo 92% občanů, jen potřebují mít správné nástroje a informace, co se kolem nich děje. Například akce Ukliďme Česko se v roce 2017 zúčastnilo téměř 100 000 dobrovolníků a společně monitorovali a odklízeli černé skládky po celé ČR.

Zobrazit výsledky ankety Vizualizace předsudku

#6 SMART komunikace je drahá

Přestože panuje přesvědčení, že moderní technologie jsou drahé, opak je pravdou. Na rozdíl od místního rozhlasu, jehož zavedení a údržba může stát statisíce až miliony, moderní komunikační systémy je možné pořídit už od pár desítek tisíc ročně. Jejich využívání je navíc značně efektivnější.

Pomozte nám bojovat proti těmto předsudkům a začněme využívat komunikační možnosti 21. století.

Zobrazit výsledky ankety Vizualizace předsudku

Deklarace Zlepšeme Česko Vyplňte anketu právě teď Vyplňte anketu